Teks Upacara Paturay Tineung Santri Madrasah Diniyah

OSZ : Teks Upacara Paturay Tineung Santri Madrasah DiniyahNASKAH UPACARA ADAT PATURAY TINEUNG
SANTRI MADRASAH DINIYAH MIFTAHUSSALAM

NARATOR BUBUKA :

           ASSALAMU’ALAIKUUUM…….
SAMPURASUUUN….. KANU NGARIUUUUNG…..
NEDA WIDI KANU LINGGIH
SEJA MIRIG NU SUMPING
KEMPRANG MAPAG NU DATANG

BUR GINULUR KARAHAYUAN
URANG PAPAG SASARENGAN
RUMAMPES KANU SUMPING
DIRENCENG RENCENG KU KARESMEN
SEKAR GENDING RENGKAK IBING
KALAYAN NYEBAT ASMANING ILAHI SUMANGGA
UPACARA PATURAY TINEUNG SANTRI DINIYAH
BADE DIKAWITAN …

( SADAYA MURANGKALIH KELAS OPAT SUPADOS NAEK KANA PANGGUNG )

NARATOR : (Musik ………….. )

           NITIH WANCI NU MUSTARI
NINGGANG MANGSA NU UTAMA
MANGSANA BADE PATURAY
SAPU NYERE PEGAT SIMPAY


PACAMPUR SUKA JEUNG DUKA
PAGALO SENENG JEUNG LEWANG
MADRASAH DINIYAH MIFTAHUSSALAM NU URANG
NGEBRALKEUN NU REK AMITAN
NU TAMAT LALAKON LEUMPANG

DUUH KEDAL LISAN PILEULEUYAN
SUMANGGA URANG SAKSENI
SANTRI-SANTRI NU REK AMITAN

MANGGA ANAKING GEURA KEDAL LISAN PILEULEUYAN…..


2. PUISI PATURAY TINEUNG KU SANTRI DINIYAH (Musik ……………)

MUNGGUH ARI WAKTU ASA NYEAK PISAN SAJORELAK.
ASA KAMARI, MUNGGARAN LEBET KA IEU SAKOLA,
AYEUNA TOS KEDAH PATURAY DEUI.
REK NYIAR ELMU PANGAWERUH,
NGAHONTAL HAREUPAN SARENG CITA-CITA….

RUANG RIUNG JEUNG BABATURAN…
SEMPAL GUYON GOGONJAKAN…
AYEUNA KANTUN KENANGAN…
DINIYAH MIFTAHUSSALAM

BAPAK IBU GURU….
JASA BAPA SARENG IBU NU SAKITU LUHUR…
ABDI SADAYA… HENTEU TIASA NGAWALESNA…
KU IBU BAPA GURU PISAN…. SIM KURING GADUH ELMU NU MANGPAAT
KU IBU BAPA GURU PISAN…. SIM KURING DITUDUHKEUN NU SAE SARENG NU AWON,
KU IBU BAPA GURU PISAN…. SIM KURING DITUDUHKEUN NU LERES SARENG NU LEPAT, NU POEK SARENG NU CAANG…..

MUNGGUH ANGING NGEDALKEUN DU'A
MUGIA BAPA IBU GURU SALAWASNA AYA DINA ROHMAT SARENG PANANTAYUNGAN ALLOH SUBAHAANAHU WATA’ALA

BAPAK IBU GURU….
HAPUNTEN ABDI SADAYA…
TINA SAMUDAYA KALEPATAN SARENG KAKHILAFAN ABDI SADAYA….
DO’AKEUN ABDI SADAYA…
MUGIA AYA DINA GINANJAR KAWILUJENGAN….

MESER KAOS DIMETERAN,
MESER SENDAL SARENG PITA,
ABDI MIOS REK PAMITAN,
REK NGAHONTAL CITA-CITA.

KAMARI MAWA RAGAJI,
AYEUNA REK MAWA KISA,
KAMARI URANG NGAHIJI,      
AYEUNA URANG PAPISAH.

3. LAGU SAPU NYERE PEGAT SIMPAY

4. PUISI WASIAT TI GURU DINIYAH (Musik ……………)

ANAKING KASEP GEULIS JIMAT AWAKING....
REGEPKEUN PIWURUK SEPUH HIDEP
SANGKAN HIRUP RAHAYU
JENG BERKAH TUR BAGJA

ANAKING…..
TIRU JENG GUGU PAPATAH EMA JEUNG BAPA
SABAB CIRI WANOJA NU TAQWA
NU HORMAT KA INDUNG JEUNG BAPA

ANAKING….
EMA JEUNG BAPA BAKAL NGARAOS BINGAH
MUN HIDEUP JADI JALMI ANU SOLEH
EMA JEUNG BAPA BAKAL KAANGKAT DARAJAT
MUN HIDEP JADI JALMI TAAT, KU MASYARAKAT DI HORMAT

ANAKING….
HIRUPMAH SADAR JEUNG ELING
MUN HATE HIDEUP TETEP MANTENG KA GUSTI NU MAHA SUCI
BAKAL PASTI SALAWASNA ELING….

ANAKING….
HIDEUP BAKAL NINCAK MANGSA DEWASA
OMAT ULAH KAGODA KU HAWA DUNYA
NU KADANG MAWA CILAKA

BAPA JEUNG EMA HIDEUP TEU BOGA WARISAN BANDA POHARA
TEU BOGA TANAH NU LEGA
KOMO DEUI EMAS PERMATA

BAPAK JEUNG EMA HIDEUP NGAN BOGA DO'A
SANGKAN HIDEUP HIRUP WALUYA
DIBEUNGKEUT KU IMAN JEUNG TAKWA
BEKEL URANG NGUMPUL ENGKE DI SAWARGA

KASEP GEULIS JIMAT AWAKING…
DINTEN IEU BAPA MIWAH IBU GURU MUNG DUGI KA DIEU NGAWURUK HIDEP…
BADE NGALEUPAS HIDEP…

KASEP……GEULIS JIMAT AWAKING
JEJEG PANCEG  OPAT  TAUN LAMINA
NGARANDAPAN SUKA JEUNG DUKA
DI ASIH, DI ASUH, KU BAPAK SARENG IBU GURU
KIWARI CUNDUK WAKTUNA
MUNGKAS LALAKON SAKOLA DI MADRASAH DINIYAH MIFTAHUSSALAM

KASEP……GEULIS JIMAT AWAKING
BRAL HIDEUP GEURA MIANG ……..
GEURA HONTAL CITA –CITA…
SING JADI JALMA ANU MULYA…

4. LAGU HYMNE GURU

5. MUSIK PANUTUP
SAKITU ANU KAPIHATUR…
AMIT MUNDUR AMIT MUNGDUR ….
AMIT KA JALMA NU REA…
AMIT MUNDUR AMIT MUNGDUR ….
BRAL ANAKING SING JADI JALMA ANU MULYA
KA SADAYA MURANGKALIH KELAS OPAT ANU NEMBE DILEPAS SUPADOS MUSHOFAHAH SARENG BAPAK KALIH IBU GURU SARENG TAMU UNDANGAN ANU DI PAYUN …..

PILEULEUYAN…. PILEULEUYAN….
PATURAY …. PATEPANG DEUI….
WASSALAMU’ALAKUM WAROHMATULLOOHI WABAROKAATUH….

Puisi Untuk Lomba Puisi Islami PORSADIN IV Tahun 2016

Puisi Untuk Lomba Puisi Islami PORSADIN IV Tahun 2016

Puisi Untuk Lomba Puisi Islami PORSADIN IV Tahun 2016DOA
Chairil Anwar
kepada pemeluk teguh
Tuhanku
Dalam termenung
Aku masih menyebut nama-Mu
Biar susah sungguh
Mengingat Kau penuh seluruh
Caya-Mu panas suci
Tinggal kerlip lilin di kelam sunyi
Tuhanku
Aku hilang bentuk
Remuk
Tuhanku
Aku mengembara di negeri asing
Tuhanku
Di Pintu-Mu aku mengetuk
Aku tidak bisa berpaling
13 November 1943
TAUBAT
Karya : Hamka


Ya tuhan ku mohon
Ampunilah aku
Yang selama ini
Mengerjakan larangan-laranganmu
Yang selama ini tak hiraukan perintah-mu

Aku telah durhaka kepada ayah ibu
Lama kutinggalkan kitab suci
Ku anggap rintihan fakir miskin
Bagai angin lalu

Kini
Terimalah taubatku
Ku bersujud dihadapan-mu
Menangisi segala dosa-dosaku
Aku ingin kembali

Ke jalan-mu yang lurus
 
"Tuhan, aku cinta padamu..."
W.S Rendra

Aku lemas
Tapi berdaya
Aku tidak sambat rasa sakit
atau gatal

Aku pengin makan tajin
Aku tidak pernah sesak nafas
Tapi tubuhku tidak memuaskan
untuk punya posisi yang ideal dan wajar

Aku pengin membersihkan tubuhku
dari racun kimiawi
Aku ingin kembali pada jalan alam
Aku ingin meningkatkan pengabdian
kepada Allah

Tuhan, aku cinta padamu

Rendra
31 July 2009

Nomor Urut Tampil Peserta PORSADIN IV Tk. Kecamatan Cijeungjing Tahun 2016NOMOR URUT TAMPIL PESERTA

PORSADIN IV TINGKAT KEC. CIJEUNGJING


1. Cabang Lomba Cerdas Cermat
Nama Desa
No. Urut Tampil
Karangkamulyan
1
Handapherang
2
Kertaharja
3
Bojongmengger
4
Kertabumi
5
Pamalayan
6
Ciharalang
7
Cijeungjing
8
Dewasari
9
Karanganyar
10
Utama
11

2. Tahfidz Al Quran
Nama Desa
No. Urut Tampil
Karangkamulyan
1
Ciharalang
2
Pamalayan
3
Kertabumi
4
Kertaharja
5
Handapherang
6
Cijeungjing
7
Utama
8
Dewasari
9
Karanganyar
10
Bojongmengger
11

3. Murottal Wa Imla  
Nama Desa
No. Urut Tampil
Karangkamulyan
1
Dewasari
2
Cijeungjing
3
Karanganyar
4
Utama
5
Kertaharja
6
Kertabumi
7
Ciharalang
8
Bojongmengger
9
Pamalayan
10
Handapherang
11

4. Pidato Bahasa Arab  
Nama Desa
No. Urut Tampil
Handapherang
1
Bojongmengger
2
Kertaharja
3
Utama
4
Dewasari
5
Karanganyar
6
Karangkamulyan
7
Cijeungjing
8
Kertabumi
9
Pamalayan
10
Ciharalang
11

5. Pidato Bahasa Indonesia  
Nama Desa
No. Urut Tampil
Bojongmengger
1
Utama
2
Kertabumi
3
Ciharalang
4
Karanganyar
5
Karangkamulyan
6
Cijeungjing
7
Pamalayan
8
Kertaharja
9
Handapherang
10
Dewasari
11

6. Kaligrafi  
Nama Desa
No. Urut Tampil
Karanganyar
1
Karangkamulyan
2
Cijeungjing
3
Bojongmengger
4
Dewasari
5
Utama
6
Ciharalang
7
Kertabumi
8
Handapherang
9
Kertaharja
10
Pamalayan
11

7. Puisi Islami
Nama Desa
No. Urut Tampil
Utama
1
Karanganyar
2
Cijeungjing
3
Kertabumi
4
Kertaharja
5
Ciharalang
6
Karangkamulyan
7
Handapherang
8
Pamalayan
9
Bojongmengger
10
Dewasari
11

8. Atletik
Nama Desa
No. Urut Tampil
9. Futsal
Nama Desa
No. Urut
Cijeungjing
1
Dewasari
2
Karanganyar
3
Ciharalang
4
Karangkamulyan
5
Handapherang
6
Kertabumi
7
Kertaharja
8
Pamalayan
9
Utama
10
Bojongmengger
11

10. Qosidah Guru Diniyah
Nama Desa
No. Urut Tampil
Karanganyar
1
Bojongmengger
2
Cijeungjing
3
Kertaharja
4
Ciharalang
5
Utama
6
Karangkamulyan
7
Dewasari
8
Pamalayan
9
Handapherang
10
Kertabumi
11Back To Top